Regulamin
Informatyk Olsztyn serwis komputerowy Strony WWW

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług komputerowych i naprawczych przez firmę OCI SP z O.O z siedzibą w Olsztynie

Serwis komputerowy OCI wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).

OCI jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane kwoty są bez watu (kwoty netto).

Klient traktowany jest przez OCI jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.

Dokument przyjęcia sprzętu na serwis jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbiór sprzętu przez serwis

OCI i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.

OCI nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).

Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy OCI nie odpowiada.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.

Klient jest świadom i zdając sprzęt do serwisu jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy, lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta i danych.

Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do firmy OCI. Wynika to z obecnie stosowanych technologii napraw.

Instalacja oprogramowania jest możliwa tylko i wyłączne z wykorzystaniem legalnych licencji dostarczonych przez Zamawiającego.

Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez OCI oraz w celach statystycznych i archiwalnych.

Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest OCI, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.

Tagi:

Informatyk Olsztyn; Strony internetowe Olsztyn; Serwis komputerowy; Naprawa komputerów; projekty sieci komputerowych; Grafika komputerowa